O R G A N I Z I N G    C O M M I T T E E :

 
WORKSHOP CO-CHAIRS 
Hsinchun Chen The University of Arizona, USA
Michael Chau The University of Hong Kong
G. Alan Wang   Virginia Tech, USA
Wei Thoo Yue  City University of Hong Kong
 

 


Kuala Lumpur, Malaysia | May 29, 2012
© 2004-2012 University of Hong Kong, University of Arizona